Ceník

Roční kontrola a čištění spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.

cena zahrnuje vyčištění komínu, výběr a odnos sazí, vystavení kontrolní zprávy

od 650 Kč

 

Čištění spalinové cesty

cena zahrnuje vyčištění komínu, výběr a odnos sazí 

od 400 Kč

 

Odstranění dehtů frézkou

do průměru 150 mm

do průměru 200 mm


od 400 Kč/bm 

od 500 Kč/bm 

Prohlídka inspekční kamerou

s pořízením záznamu

bez pořízení záznamu


1000 Kč 

700 Kč 

Vložkování komínů


dle individuální cenové nabídky

Doprava

do 10 km 

nad 10 km


zdarma

7 Kč/km