Roční zákonem povinná kontrola spalinových cest dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.


KONTROLA KOMÍNŮ

Kontrola komínů neboli spalinových cest je jednak dána zákonem, a jednak by ji měl každý majitel aktivního komínu využít již kvůli bezpečnosti sebe samotného, své rodiny a okolí.

Jak se kontrola komínů provádí:

Kontrola komínů má několik částí:

  1. Posouzení bezpečného umístění hořlavých konstrukcí, materiálů a předmětů v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty.
  2. Posouzení neboli kontrola komína z hlediska jeho bezpečnosti a provozuschopnosti
  3. Posouzení bezpečné přístupnosti k vymetacím, čistícím a kontrolním otvorům

Kontrola komínu - spalinové cesty dle NV 91/2010 sb. § 2 musí být prováděna odborně způsobilou osobou, tedy držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a to jedenkrát ročně.

Zpráva o kontrole komínu

O provedené kontrole nebo čištění komínu - spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu. V případě zjištění závad jsou tyto zjištěné závady oznámeny majiteli i s návrhem na jejich odstranění.