Čištění spalinových cest

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

Čištění komínů se provádí buď spouštěním čistícího nářadí ústím komína dolů a následným vytažením, nebo z vybíracích dvířek pomocí kartáče připevněného na ohebné tyči. V dnešní době se i při činnosti jako je čištění komínů využívají technologie usnadňující práci a šetřící materiál, čas a v neposlední řadě i životní prostředí. Jedná se například o různé vysavače a frézky.

Způsob čištění spalinové cesty

(1) Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.

(2) Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem podle odstavce 1, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba