Prohlídka inspekční kamerou

Pokud spalinovou cestu není možné prohlédnout standardním způsobem (např. chybí kontrolní otvory) je možné to provést pomocí kamery. 

Díky detailní prohlídce pomocí kamery je možné odhalit např. praskliny v komínových vložkách. Kamera zaznamenává v jaké hloubce či na jaké délce je prohlídka prováděna.

Celý záznam prohlídky kamerou je možné uchovat na paměťovém disku k následnému přehrání na PC.